ستادخیریه فاطمه(امید)

باسلام خیریه فاطمه کمک رسانی به کودکان کاروحمایت اززنان مناطق محروم

ستادخیریه فاطمه(امید)

باسلام خیریه فاطمه کمک رسانی به کودکان کاروحمایت اززنان مناطق محروم

  • ۱
  • ۰

باسلام ودرودفراوان خیریه فاطمه (امید)سازمان کمک رسانی از طریق آموزش .ایجادشغل.موادغذایی رابه مناطق محروم آغازکرده لذا ازشما همیاران عزیزتقاضای یاری وکمک راداریم.شما میتوانیدباارسال وجه مالی به شماره حساب بانک رفاه259642988-39-407-یابه شماره کارت بانکی-5894631593082365واریزنمائیدومارادراین حرکت خداپسندومقدس یاری نمائیدکودکان کاروبدسرپرست وبی سرپرست وزنان سرپرست خانوارمخصوصامناطق روستایی ومرزی نیازمندیاری ماهموطنان عزیزوگرامی هستند.باتشکرازشما

  • فاطمه فریدونی
  • ۰
  • ۰

شرح وظایف خیریه امید

جذب مددجو از طریق های مختلف و ارایه گزارشات جذب به مسئول مافوق . 2- تشکیل پرونده با مدارک اصلی و رونوشت برابر اصل کردن مدارک و تصاویر آنها . 3- تشکیل پرونده ، استعلامات از سازمانها و ادارات دیگر خاصه مراکز مربوط به دیات . 4- تشخیص استحقاق و مستمند بودن مددجو و مادران آنها طبق قوانین حاکم بر موسسه خاصه اساسنامه . 5- تهیه معرفی مددجویان و حامیان به بخش اکرام . 6- توجیه و اخذ تعهد کتبی از مادران مبنی بر رعایت کامل شئونات اسلامی خود و فرزندان(موارد مشکل دار قبل از پذیرش و اخذ مدارک به واحد فرهنگی معرفی شوند) و شرکت در جلسات مهدیه و فراخوان های واحد فرهنگی . 7 – فراهم نمودن شرایط برای بازدیدهای فردی یا دسته جمعی از مددجویان . 8- فراهم نمودن زمینه اشتغال . 9- ارایه معرفی نامه های مختلف اعم از کمیته امداد ، ادارات ، سازمانها و غیره . 10- معرفی به بانک جهت افتتاح حساب سرپرستان . 11- برقراری مستمری و اجاره بها بعد از تأیید شورای داخلی و تهیه لیست حقوقی و ایجادCD حقوقی . 12- برقراری و تهیه لیست سبد خواروبار بعد از تأیید شورای داخلی . 13- برقراری حقوق و اکرام عام و مبالغ آنها بعد از تأیید شورای داخلی و مشورت . 14- تشخیص نوع نیازهای مددجویان ، سرپرستان . 15- دریافت کلیه درخواست های دال بر اعلام نیازها و طرح در جلسه جهت اتخاذ تصمیم . 16- نیاز سنجی با همکاری واحد فرهنگی اعم از عمرانی ، وسایل منزل ، پیگیریهای تربیتی ، طرح اکرام و ارایه راه های عملی و راهبردی . 17- صدور بازگشایی طرح اکرام به واحد مشارکت و اکرام با مشورت واحد فرهنگی . 18- پیشنهاد تحویل اثاثیه منزل به واحد انبار و تمهید مقدمات تحویل . 19- بازدید از محل کار ، منزل و ثبت و ضبط مشکلات مددجو و سرپرستان و انعکاس آن و تشخیص استحقاق دریافت کمک های موسسه به مسئول مافوق حداقل هر سه ماه یکبار . 20- تکمیل پرونده و ارایه خدمات دقیق و انعکاس آن در پرونده . 21- ایجاد رقابت شغلی ، اقدامات لازم جهت مسکن مددجویان . 22- تبادلات و مکاتبات با ادارات و... و رایزنی کافی جهت تخفیف ، خدمات رایگان . 23- پیگیریهای مشکلات مادی ، نیازهای فردی و اجتماعی و روحی مددجویان و سرپرستان با همکاری واحد فرهنگی . 24- پیشنهاد قطع یا استمرار خدمات موسسه به سرپرستان و مددجویان بطور مستند و محققانه و ارایه منابع موثق . 25- فراخوان سرپرستان و مددجویان و کشف مشکلات آنها و مشورت با واحد فرهنگی جهت رفع مشکلات و تماس تلفنی مکرر با مددجویان و سرپرستان و بازدید از محل کار و منزل حداکثر هر 4 ماه یکبار . 26- ارایه گزارش کار سه ماهه جهت اعلام به هیأت محترم امنا در زمان تشکیل جلسه . 27- ارایه گزارش ماهانه به هیأت محترم مدیره و نحوه عملکرد و بررسی چالش ها . 28- شناسایی افراد فاقد مسکن و معرفی آنها به مقام مافوق . 29- معرفی مددجویان واجد شرایط جهت معافیت خدمت نظام وظیفه به مراجع قانونی . 30- بررسی پرونده های مددجویان و انجام تغییرات لازم در خدمات رسانی اعم از اکرام ، مستمری ، سبد خواروبار و غیره 31- دریافت قولنامه های اجاره بها ، مبایعه نامه ، جهت تنظیم پرداخت میزان اجاره بهای ماهانه و انتقال اسناد منزل و مالکیت به مددجویان . 32- انجام مکاتبات اداری ، تعامل لازم با بخش اداری ، انبار ، واحد فرهنگی و مشارکت و اکرام . 33- تأیید برداشت هزینه های بیماری ، لوازم منزل ، پوشاک و غیره بعد از تحقیق از اکرام فرزندان. 34- جذب حامی ، مددجو ، ارتقاء سطح کمی و کیفی موسسه . 35- عدم درگیری با افراد حقیقی و حقوقی و تلاش در جهت ایجاد امنیت روانی برای خانواده های محترم اعم از حامی ، سرپرست ، مددجو و همکار . 36- امر به معروف و نهی از منکر به خانواده ها و مددجویان و سرپرستان خانواده ها . 37- رعایت حجاب و شئونات اسلامی و رعایت مقررات موسسه و التزام عملی به اسلام و شیعه و ولایت فقیه و نظام مقدس اسلامی . 38- همکاری لازم در عرصه عمومی ، ارایه مشورت ، ابتکار ، خلاقیت در ارایه خدمات ، همکاری با واحدها بدون دخالت و ارایه انتقاد و پیشنهاد. 39- ایجاد عدالت ، پرهیز از تبعیض ، قانونمند نمودن جذب ، خدمات رسانی ، و ارایه پیشنهادات در این راستا . 40- تماس تلفنی با خانواده ها و توزیع غذا ، نظارت و پذیرش بخشی از تقسیم سبد خواروبار و دیگر عرصه های عمومی. 41- جوابگوی استعلامات مربوط به مددجویان ، سرپرستان ، ارایه گزارشات به مسئول مافوق جهت اتخاذ تصمیم بموقع . 42- انجام امور عنداللزوم طبق دستور مافوق(مدیرعامل) . 43- هماهنگی و مشورت در خدمات رسانی به سرپرستان ، مددجویان و سایرین با واحد فرهنگی . 44- تلاش در جهت دانش افزایی خود و خانواده ها . 45- توجیه کامل مددجویان و سرپرستان در شرح وظایف خود و تنوع خدمات موسسه . 46- داشتن برنامه زمان بندی در طی سال و وظایف معین در فصول مختلف برای حصول به اهداف عالیه موسسه و دوری از روز مرّگی . 47- ارایه پیشنهادات در جهت تسریع جذب . 48- انجام امور مربوط به معرفی وام . 49- تماس و اطلاع رسانی جهت توزیع غذا . 50- این شرح وظایف می تواند هر ساله تغییراتی به حسب زمان داشته باشد . 51- شرکت در نماز جماعت و همکاری جهت اقامه بهتر نماز جماعت . 52- داشتن روحیه جهادی و دعوت دیگران به حفظ و حراست از روحیه جهادی 53- حفظ اسرار و امور محرمانه خانواده ها و مددجویان .

  • فاطمه فریدونی
  • ۰
  • ۰

شرح خدمات اموزشی

موسسات خیریه از نظر حیطه ی ارتباط انسانی با سه گروه مردمان سروکار دارند: گروه اول، مددکاران و یاریگران اند که منابع لازم را برای مأموریت موسسات فراهم می آورند. گروه دوم مددجویان اند که موضوع کار خیریه قرار می گیرند و گروه سوم، کارمندان یا کارکنان اجرایی و موظف موسسات محسوب می شوند. موضوع این نوشته؛ تحلیل کار و نقش و وظایف گروه اول است. افراد عضو گروه اول از نظر سطح بندی های معمول اجتماعی و آماری (سن و تحصیلات و شغل و مکان جغرافیایی و میزان تحصیلات و وابستگی قومی و ...) محدودیتی ندارند. در واقع هر کس در هر موقعیت و شرایط و با هر شناسه ی اجتماعی می تواند نقش "همیار و مددکار" را بپذیرد و انگیزه کمک به خیریه را پیدا کند اما آن چه که اهمیت دارد اولا" "نقش"ی است که افراد در برابر موسسه خیریه و برای پاسخ گویی به انگیزه ی خود پیدا می کنند و دیگر "نوع" خدمت و یاری و کمکی است که نسبت به خیریه، روا می دارند. این وجوه را مختصرا" مورد بررسی قرار می دهیم: 1- نقش منبع مالی 2- نقش مشاوره ای 3- نقش کمک حرفه ای 4- نقش یاریگر عملیاتی 5- نقش تبلیغی و اطلاع رسانی 6- نقش کمک کننده ی غیرنقدی 7- نقش رابط حمایتی شاید بتوان نقش های بیشتری را برشمرد اما عمده ی یاریگران به هرترتیب در میان نقش های هفتگانه ای که گفته شد جای می گیرند. الف- نقش منبع مالی: این نقش به معنی پرداخت مستقیم پول به خیریه است که حسب توانایی مالی یاریگر، به صورتی دایمی (عضو دایمی یا بلندمدت خیریه) یا موقت (پرداخت پول به صندوق های سیاّر) شکل می گیرد. معمولا" توانگرانی هستند که متعهد می شوند در فواصل ثابت یا متغیر زمانی یا مناسبت ها مبلغی ثابت یا متغیر به خیریه ای که موضوع کار آن مورد علاقه ایشان است یا به مدیریت موسسه اعتماد دارند، پرداخت کنند. این دسته افراد منبع اطمینان بخش موسسات خیریه به شمار می روند و مدیریت موسسه می داند در هر دوره ی زمانی، حداقلی از منابع مالی از سوی این گروه برای فعالیت های موسسه حاصل خواهد شد. پرداخت کنندگان موقت افرادی هستند که به پرداخت های بلاواسطه گذری و موقعیتی و مناسبتی (مثل صندوق داخل فروشگاه ها یا در مراکز و حرکت های عمومی یا نمایشگاه ها) و واسطه ای (توسط رابط و آشنا) دست می یازند. در مور دوم می توان جمعی از هموطنان خارج از کشور را تصور کرد که از طریق دوستان خود با موسسه خیریه آشنا و برای کمک تحریک و تشویق می شوند و از همان طریق نیز کمک خود را پرداخت می کنند. اگر چه حجم و میزان پرداخت های موقت از نظر تنظیم بودجه و برنامه ریزی فعالیت ها قابل برآورد دقیق نیست اما در بلند مدت و طی سالیان پس از تکرار مدیریت موسسه می تواند با توجه به روند قبلی کسب درآمدهای موقت را تا حدودی پیش بینی کند. بنابراین برای خیریه های دیرپا و دارای سابقه، تنظیم بودجه نقدی براساس پیش بینی پرداخت های ثابت و روندپرداخت های متغیر، تا حدی مقدور است. روشن است در فرایند سیستمی که تأثیرات متقابل عناصر بر یکدیگر قابل مطالعه است؛ میزان دریافت های نقدی (به ویژه اتفاقی و گذرا) به شدت با فعالیت های تبلیغی، شمار و مکان مناسب صندوق ها، برگزاری نمایشگاه ها و بازارچه ها و ... مرتبط و متناسب خواهد بود.

  • فاطمه فریدونی